SPEZIAL TAK

Dvo-komponentni ne zasićeni poliesterski namaz za lepljenje. Ova inovativna formula omogućava lako širenje i prodiranje lepka u dubinu materijala i popunjavanje malih pukotina u kamenu . Takođe je optimalni proizvod za popunjavanje rupa u kamenu kao što je travertin. Dostupan je u tečnom i čvrstom stanju u zavisnosti od potrebe.

Upotreba:  Površina na koju se nanosi mora biti čista, potpuno suva i bez prašine. Dodati 2% učvršćivača i temeljno samešati sa lepkom, mešavinu je neophodno ispravno naneti na površinu malim pritiskom sa lopaticom(špahnom). Posle nekoliko sati kada se stegne, moguće je brusiti i polirati standardnim alatima koji se koriste pri obradi kamena.

Preporučena debljina nanosa: na većim površinama ne više od 5mm odjednom, za veću debljinu nanosi se u nekoliko slojeva.

Dostupne boje: transparentan (med) čvrsti, transparentan (med) tečni i beli.

Koristiti na: Mermeru , granitu, peščaru, krečnjaku i travertinu.

MASTICE 2000

Dvo-komponentni poliesterski lepak za razne vrste kamena. Sa svojom inovativnom formulom omogućava korišćenje manjih količina lepka od ranije korišćenih, ujedno čineći i upotrebu sigurnijom.

Sadrži poliestersku smolu najboljeg kvaliteta i poboljšava sposobnost lepljenja 20%.

Dostupan je u čvrstom stanju.

Upotreba: Površina na koju se nanosi mora biti čista, potpuno suva i bez prašine. Dodati 2% učvršćivača i temeljno samešati sa lepkom, mešavinu je neophodno ispravno naneti na površinu malim pritiskom sa lopaticom(špahnom). Posle nekoliko sati kada se stegne, moguće je brusiti i polirati standardnim alatima koji se koriste pri obradi kamena.

Preporučena devljina nanosa: na većim površinama ne više od 5mm odjednom, za veću debljinu nanosi se u nekoliko slojeva.

Dostupne boje: crna i krem.

Koristiti na: Mermeru, granitu, peščaru, krečnjaku,škriljcu i travertinu.

EPOX 2000

(U čvrstom stanju)

Dvo-komponentni poliesterski lepak za mermer i razne vrste kamena. Bezbojan je, čvrst, nanosi se špahnom.

Popravlja i popunjava površine od mermera, granita i kamena.

Svojim snažnim adhezionim silama omogućava snažno lepljenje. Koristi se za lepljenje kamen na visoko rizičnim mestima gde ne sme doći do odlepljivanja.

RESINA EPOX 2000

Epoxy rezina za vezivanje, krpljenje i popunjavanje mermera i granita.

Negova jačina omogućava popravljanje velikih oštećenja na vrednim artiklima, koji bi se inače smatrali upropačćenim. Izbegavati korišćenje preparata na temperaturama nižim od 10 stepeni Celzijusa

Uputstvo za upotrebu:

Površina koja se tretira mora biti dobro očišćena, suva i otprašena. Mešati dve komponente u odnosu 2:1 (A:B) samo onoliko koliko je potrebno, koristeći više puta manje količine da bi se izbeglo bespotrebno trošenje zbog brze reakcije preparata.

Samo za profesionalnu upotrebu.

Čuvati u original pakovanju. Testirati na manjim površinama  pre upotrebe

IMPREPOX 1000

Bezbojni super transparentni tečni lepak

Dvo-komponentni poliesterski lepak za mermer, granit i razne vrste kamena.

Popravlja i popunjava površine od mermera, granita i kamena.

Veoma je niskog viskoziteta pa omogućava prodiranje u dublje šupljine (bolje pokriva nedostupne nepravilnosti). Ima odličnu otpornost na promenu boje.

ASTRA 24K

Super transparentni dvo-komponentni lepak za lepljenje i popunjavanje pukotina na mermeru i kamenu. Dobra sposobnost lepljenja i izvanredna transparentnost kao što je ima ASTRA 24K nezamenljiva je za mermere i svetlo obojen kamen gde je transparentnost praktično neophodna. Tipičan primer je popunjavanje travertina gde je neophodno da se vide karakteristične rupe.

ASTRA 24K je veoma otporan na UV zrake zato što je promena boje tipična za sve rezine veoma ograničena. Ove izvrsne osobine omogućava upotreba specijalne smole i  učvršćivača tečnosti.

Dostupne boje: transparentna

Koristiti na: Mermeru, travertinu, krečnjaku.

Upotreba: Površina na koju se nanosi mora biti čista, potpuno suva i bez prašine. Dodati 4% učvršćivača i temeljno samešati sa lepkom, mešavinu je neophodno ispravno naneti na površinu malim pritiskom sa lopaticom(špahnom). Posle nekoliko sati kada se stegne, moguće je brusiti i polirati standardnim alatima koji se koriste pri obradi kamena.

BLITZ

(LEPAK IZUZETNIH OSOBINA)

BLITZ lepak kreiran je zahvaljući novom konceptu reziniranja. Ovo je dvo-komponentni lepak sa izuzetnom snagom i brzinom učvršćavanja.

Koristi se za popunjavanje mnogih tipova kamena. Optimalna snaga sa izuzetnom brzinom lepljenja čini BLITZ jedinstvenim i inovativnim proizvodom.

Njegove fizičke osobine stavljaju ovaj proizvod na najviši nivo zbog najboljeg odnosa između mehaničkih i hemijskih osobina od svih epoxi i poliesterskih lepkova i najkraće vreme vezivanja. Rezultati ovog proizvoda i njegove radne sposobnosti slične su poliesterskoj resini (sa upotrebom učvršćivača od 2% i veoma brzom vremenu vezivanja).

Takođe ima hemijsku i mehaničku otpornost sličnu epoxi proizvodima. BLITZ takođe ima izvanrednu otpornost na hemijske agense posebno alkalne agense